Home

Psychologenpraktijk Verkaart & Bekkers

We bieden u een deskundig totaalaanbod aan hulp. We staan voor integriteit, respect en vertrouwen. We nodigen u uit om kennis te nemen van wat wij aanbieden om uw psychische problemen en klachten te behandelen om te komen tot meer kwaliteit van leven. We zijn laagdrempelig en streven er naar om geen wachtlijst te hebben. Voor behandelingen vanuit de BGGZ Kunt u in Nijmegen doorgaans binnen een maand terecht. In Gelderrmalsen doen we geen BGGZ meer.
Voor behandelingen vanuit de SGGZ hebben we voorlopig een clientenstop voor zowel Nijmegen als Geldermalsen.

We werken vanuit twee locaties:

Praktijk Nijmegen

Eerstelijns gezondheidscentrum waar 10 huisartsenen verschillende paramedische disciplines werkzaamzijn waarmee desgewenst samengewerkt wordt.

www.medischcentrumsintanna.nl

verkaart-en-bekkers-nijmegen

Praktijk Geldermalsen

verkaart-en-bekkers-Geldermalsen

We hebben een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ voor zowel de Generalistische Basis GGZ* (voorheen eerstelijnspsychologische zorg) als voor de Specialistische GGZ** (voorheen psychotherapie). Deze liggen ter inzage op de praktijk. Bovendien zijn we gevisiteerd door het LVVP en voldoen we aan de professionele standaard voor psychologen.

*Voor behandelingen vanuit de BGGZ Kunt u in Nijmegen doorgaans binnen een maand terecht. In Gelderrmalsen doen we geen BGGZ meer.
**Voor behandelingen vanuit de SGGZ hebben we voorlopig een clientenstop voor zowel Nijmegen als Geldermalsen.