Kosten / Vergoedingen

Kosten / Vergoeding

Wij hebben met alle grote zorgverzekeraars een contract af gesloten.

Zowel de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering. Met ingang van 2014 is de eigen bijdrage vervallen. Wel moet u rekening houden met het wettelijk vastgesteld minimale eigen risico dat vanaf 2018 €385,- bedraagt.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts.

Niet alle psychische stoornissen en klachten vallen onder de verzekerde zorg. Zo worden aanpassingsstoornissen en werk gerelateerde klachten niet meer vergoed. Mogelijk vergoedt de werkgever deze wel of heeft u een aanvullende verzekering die deze klachten vergoedt.

Onverzekerde zorg dient u zelf te betalen. Hiervoor geldt niet het genoemde wettelijk eigen risico. Zonder vergoeding is het tarief €105,- per sessie.

Indien u niet verschijnt op een afspraak of u zegt deze niet tijdig af (d.w.z. minimaal 24 uur van te voren) krijgt u hiervoor een rekening van €50,-. De zorgverzekeraar vergoedt deze niet.